Logo Hospicjum Miłosiernego Samarytanina w Wągrowcu
Powróć do: Pola Nadziei

Z historii Pól Nadziei

Pola Nadziei przekazane Towarzystwu Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza" w Krakowie w 1998 roku przez Marie Curie Cancer Care z Edynburga, w uzgodnieniu z przedstawicielami MCCC Sarą Grotrian i Krystyną Robinson, mogą też być prowadzone jako ogólnopolska edycja, a koordynatorem akcji ustanowione zostało krakowskie Towarzystwo. Ono ma być gwarantem, że akcja będzie prowadzona tylko przez hospicja na opiekę hospicyjną z zachowaniem przez każde hospicjów trzech działań:

  1. szerzenie idei hospicyjnej
  2. pozyskiwanie funduszy na prowadzoną opiekę dla terminalnie chorych
  3. uwrażliwianie dzieci i młodzieży na potrzeby chorych i możliwość niesienia pomocy    

 

Pola Nadziei są programem, który został stworzony przez Organizację Charytatywną Marie Curie Cancer Care w Wielkiej Brytanii. Ideą programu jest pozyskiwanie funduszy na utrzymanie hospicjów w Wielkiej Brytanii, prowadzonych przez MCCC, a także edukacja i uwrażliwienie społeczeństwa na los terminalnie chorego człowieka. W 1998 roku Organizacja MCCC w Edynburgu obchodziła swoje 50-lecie. Przygotowując się do obchodów tej uroczystości mając za patronkę Marię Skłodowską Curie postanowiła zapoznać ze swoją pracą jedno z polskich hospicjów. Jedną z prowadzonych przez MCCC akcji charytatywnych są „Pola Nadziei". Jej symbolem są żonkile, uznane za międzynarodowy znak nadziei.

Celem MCCC w tej akcji jest zasadzenie jednego żonkila dla każdego mieszkańca z 5 milionów mieszkańców Szkocji. Kwitnące wiosna żonkile są sygnałem do rozpoczęcia zbiórki pieniędzy na rzecz hospicjów, w których u kresu życia mogą znaleźć miejsce chorzy na raka. Osoba Patronki Marii Skłodowskiej Curie, znanej nie tylko z osiągnięć naukowych, ale i działalności charytatywnej oraz bliskie związki między Edynburgiem i Krakowem stały się impulsem przeniesienia tej akcji do Krakowa. 50-rocznicę swego działania Marie Curie Cancer Care postanowiła uczcić pomagając hospicjum w kraju, z którego pochodzi wielka Polka - patronka organizacji z Edynburga. Kraków jest miastem bliźniaczym z Edynburgiem, zatem Kraków został wybrany, jako miejsce polskiej edycji „Pól Nadziei". Beneficjentem programu zostało Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum". Wiosną 1998 roku w parkach krakowskich zakwitły pierwsze polskie „pola nadziei". 350 tys. żonkilowych cebulek oraz niezbędną do przeprowadzenia akcji pomoc i wiedzę przekazała Organizacja MCCC. Po zakończeniu akcji w 1998 roku Marii Curie Cancer Care wyrazili zgodę na prowadzenie Pól Nadziei w Krakowie oraz w Polsce przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza".

W 2002 roku Towarzystwo za zgodą uzyskaną od Sary Grotrian - przedstawiciela MCCC, zaprosiło pozarządowe, non-profitowe hospicja do programu Pól Nadziei, rozpoczynając ogólnopolską edycję. 31 sierpnia 2002 roku odbyło się w Krakowie pierwsze spotkanie hospicjów, zainteresowanych uczestnictwem w kampanii Pola Nadziei.

W spotkaniu brały udział Hospicja: Stowarzyszenie Opieki Hospicyjno - Paliatywnej im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej, Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego, Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej w Częstochowie, Hospicjum św. Wawrzyńca w Gdynii, Hospicjum św. Kaliksta I w Tychach, Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum Sądeckie" w Nowym Sączu, Tarnowskie Hospicjum Domowe im. bł. Fryderyka Ozanama w Tarnowie, Hospicjum św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim, Hospicjum Homo - Homini - Caritas św. Brata Alberta w Jaworznie i TPCh Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie. Zebrani uzgodnili zasady przystąpienia innych Hospicjów do programu realizowanego przez Krakowskie Hospicjum, które co roku zaprasza Hospicja do edycji w danym roku.

Opr. na podstawie materiałów Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza" w Krakowie