Logo Hospicjum Miłosiernego Samarytanina w Wągrowcu
Powróć do: Dla pacjenta

Warunki przyjęcia do hospicjum

W ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej pacjent może skorzystać ze świadczeń realizowanych w warunkach:

 • stacjonarnych – w hospicjum stacjonarnym,
 • domowych – w hospicjum domowym.

Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej to wszechstronna, całościowa opieka i leczenie objawowe osób chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby. Opieka ta jest ukierunkowana na poprawę jakości życia, ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.

Świadczenia gwarantowane przysługują pacjentom chorującym na nieuleczalne, postępujące, ograniczające życie choroby nowotworowe i nienowotworowe, których wykaz określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz.U.2022.262 t.j.).

Wykaz nieuleczalnych, postępujących, ograniczających życie chorób nowotworowych i nienowotworowych, w których są udzielane świadczenia gwarantowane z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej:

Osoby dorosłe

Kod ICD-10

Jednostki chorobowe kwalifikujące do leczenia

B20-B24

Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)

C00-D48

Nowotwory

G09

Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego

G10-G13

Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy

I42-I43

Kardiomiopatia

J96

Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej

G35

Stwardnienie rozsiane

L89

Owrzodzenie odleżynowe

 

Dokumenty potrzebne do przyjęcia:

 1. Skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (od lekarza rodzinnego, lekarza prowadzącego w przychodni specjalistycznej lub w szpitalu),  określające w szczególności fakt występowania u świadczeniobiorcy jednostki chorobowej, o której mowa wyżej – osobne do każdej z form opieki: (hospicjum stacjonarne, hospicjum domowe).
 2. Dokumentacja medyczna z przebiegu leczenia (kserokopie wypisów ze szpitala, kserokopie wyników badań).
 3. Dokument potwierdzający aktualne ubezpieczenie zdrowotne.
 4. Zgoda na objęcie opieką + upoważnienie.

 

Kto może zgłaszać pacjenta do hospicjum:

 1. sam chory
 2. lekarz
 3. inni pracownicy opieki zdrowotnej
 4. rodzina
 5. inna osoba